Simona Čubáková
Portrait Simona Čubáková
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Simona propadla vášni pro race walker (alpinning) v roce 2011
a instruktorkou se stala o dva roky později. Zaměřuje se na lekce
pro úplné začátečníky, zejména vyšších věkových a váhových
kategorií. Sama už má ….sát let a není žádné štíhlé děvče.
Proto rozumí tomu, jak je potřeba cviky uzpůsobit pro Vás,
kteří jste na tom podobně. Říká: „Nehleďte na to kolik Vám
je let a kolik máte kil - přijďte udělat něco pro své zdraví,
dobrou náladu a krásu. Dáme si do těla na retro hity a
bude nám príma.“