SPECIÁLNÍ DVOUHODINOVKA S PEŤOU
Activity description
Speciální dvouhodinová lekce Race Walker + bodyweight + protažení
s Petrou. Neděle 24. 4. od 9 do 11 hodin.
Nelze uplatnit kartu Multisport.
List of instructors