Kruhový funkční trénink
Activity description
Kruhový funkční trénink používá na jednotlivých stanovištích různá náčiní typická pro funkční trénink. Zásobník cviků pro toto cvičení je obrovský. Cviky napodobují pohyby z běžného života, nechybí dřepy, výpady, tlaky, přítahy, předklony a rotační pohyby. Velký důraz se klade na zapojení středu těla – tzv. CORE. Jedná se o velmi pestré a zábavné, ale zároveň účinné cvičení! Lze očekávat nárůst kondice a zlepšení síly, rovnováhy, koordinace, ale i redukci hmotnosti. Cvičení na stanovištích určuje instruktor, tempo si ale volí klient. Zaměřujeme se na trénink především pro ženy – které chtějí být v dobré kondici.
V rámci kruhových tréninků bude využita také nová cvičení pomůcka GroupPole, při které se pomocí rezistence elastických popruhů a různorodého příslušenství posiluje a dokonale vyrýsuje tělo.
List of instructors